Primer premio APROEMA

Emisións radioeléctricas e teléfonos móbiles

Os sistemas de telefonía móbil utilizan ondas de radiofrecuencia (emisións radioeléctricas) para transmitir a información, igual que ocorre coas emisións de televisión ou radio.

O funcionamento dos teléfonos móbiles está condicionado pola existencia de estacións basee na súa área próxima de alcance. Estas estacións basee posúen un conxunto de elementos radiantes (antenas) que adoitan instalarse sobre estruturas elevadas, como torres ou mastros, ou directamente sobre edificios de gran altura.

Para que un teléfono móbil poida establecer unha comunicación precisa, tal e como ocorre coa recepción de sinais nun aparello de radio ou televisión, da captación dun nivel de emisión radioeléctrica suficiente no lugar en que se atope o usuario. A diferenza principal radica en que os sistemas de telefonía móbil son bidireccionales, é dicir, tanto a estación base como o teléfono móbil efectúan emisións radioeléctricas.

A cobertura do servizo de telefonía móbil depende da potencia de emisión dos teléfonos móbiles e a súa capacidade para enlazar coas estacións base. O afastamento das antenas das áreas urbanas, aínda nos casos nos que fose tecnicamente realizable sen perder a cobertura do servizo, obrigaría ás estacións base a emitir a elevada potencia para dar cobertura na cidade (xa que a intensidade das emisións diminúe rapidamente coa distancia), e aos terminais a emitir tamén a maiores potencias para poder alcanzar a estación base, incrementándose os niveis de exposición. Así, ao revés do que algunhas persoas cren, afastar as estacións basee dos núcleos urbanos aumenta os niveis de exposición dos cidadáns e achegalas diminúenos.

En contornas urbanas, onde a concentración de teléfonos móbiles en funcionamento é alta, é necesario dispor dun maior número de estacións basee para prestarlles servizo. Cada estación ten niveis de potencia de emisión reducidos polo que o seu radio de cobertura é pequeno. Ademais, nestes casos, a menor distancia entre teléfonos móbiles e estaciones base permite que os sistemas de autoregulación de potencia incorporados reduzan as emisións de ambos, diminuíndo os niveis de exposición e mellorando a calidade das comunicacións.

Calidade do aire
BOA

+ info

Índice de Calidade do Aire horario actualizado o 25/07/24 ás 03:00 h. (dato temporal)

Emisións Radioeléctricas
A intensidade de campo media de onte foi:
E = 0.590 V/m

+ info

Ruidos
Consulte os niveis de ruido en tempo real dende eiquí
Meteoroloxía
Últimas observacións:
T.Máx T. Mín D. Vento
18 °C17 °CNord\E9s

+ info