Primer premio APROEMA

Mapa de Ruído

Os prazos establecidos para a realización dos Mapas de Ruído no caso de Grandes Aglomeracións de menos de 250.000 habitantes, como a cidade da Coruña, fixouse no ano 2012 (datos de poboación a data de aprobación da Lei do Ruído).

A Coruña dispón do seu mapa de ruído desde 2005 que foi actualizado recentemente con datos de 2010 para ser presentado ante o Ministerio, aínda que todo o traballo realizado serviu de referencia na redacción do novo PXOM, que definirá o novo modelo de cidade para os próximos anos sobre a base de criterios de sustentabilidade ambiental.

Así pois, A Coruña foi a primeira cidade galega e unha das primeiras de España en contar cun mapa de ruído acorde coa Directiva 2003/4/CE, 6 anos antes de de o prazo previsto en dita normativa.

Este estudo dividiuse nas seguintes fases:

Fase 1: Avaliación previa e diagnóstico sobre a contaminación acústica do municipio.

Fase 2: Deseño das actuacións e análises das problemáticas específicas detectadas.

Fase 3: Elaboración do mapa de ruído e indicadores de poboación afectada.

Fase 4: Posta en marcha do Plan de Xestión de Ruído.

Fase 5: Proposta de Plan de Acción.

A obtención do mapa de ruído da cidade foi un aspecto moi importante pois o seu auténtico valor radica nas infinitas posibilidades que ofrece na predición de cambios sobre o vector ruído na cidade, o que posibilita a integración coas políticas urbanísticas e de xestión do tráfico fundamentais para o éxito dos Plans de Acción.

Descarga de Mapa de Ruido

Mapa de Ruído no visor ambiental SIX (despregar fiestra "Ruído Ambiental")

 

Calidade do aire
BOA

+ info

Índice de Calidade do Aire horario actualizado o 24/06/24 ás 22:00 h. (dato temporal)

Emisións Radioeléctricas
Non hai datos para avaliar as EMR

+ info

Ruidos
Consulte os niveis de ruido en tempo real dende eiquí
Meteoroloxía
Últimas observacións:
T.Máx T. Mín D. Vento
21 °C15 °COeste

+ info